Jak se stát členem

Úvod Jak se stát členem
 1. Pro zaregistrování je třeba zaslat na email info@pgacr.cz Vaše jměno, příjmení, adresu, telefon a IČ. Dále uhradit členský příspěvek na číslo účtu 2400727443/2010 (jako VS uveďte IČ nebo telefonní číslo a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení)
   
 2. Po přijetí platby na účet spolku Vám bude zaslán platný certifikát a propagační materiál
   
 3. Poplatek za prodloužení členství je třeba platit každý započatý rok nejpozději do 20.ledna. (pro tyto platby je nutné uvést variabilní symbol, kterým bude Vaše členské číslo) Pokud do tohoto termínu platba nedorazí na účet spolku, bude člen automaticky vyřazen ze členské základny. V budoucnu bude brán jako "nový člen". 
   
 4. Poplatky: 
  Vstupní příspěvek nových členů - 1500Kč
  Příspěvek stálých členů - 850Kč